Gudstjeneste i St. Petri kirke


Du er velkommen til å feire gudstjeneste i St. Petri kirke. Registrering i døren.

 

Vi gleder oss over å kunne samles fysisk til gudstjeneste igjen!

Siden vi nå kan samle inntil 200 deltakere, har vi registrering i døren. 

Vi følger de til en hver tids gjeldende smittevernregler. Den norske kirke har utarbeidet en smittevernveileder den kan du lese her. 

 

SØNDAG 10. OKTOBER
11:00.
St. Petri kirke: Gudstjeneste. Medvirkende: Sokneprest Øivind Holtedahl, domkantor Vidar Vikøren
19.00. St. Petri kirke: Taizé-bønn

Tilbake